Målsägandebiträde

Om du har råkat ut för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat utsedd av domstolen.

Målsägandebiträdet skall, hjälpa dig med att tillvarata din rätt som brottsoffer i ett brottmål, samt hjälpa dig att yrka skadestånd av gärningsmannen i brottmålet.

Begär att få ett målsägandebiträde i samband med att du har kontakt med polis eller åklagare! Du kan uppge ett namn på en jurist, som du känner att du har förtroende för och be att få henne/honom som målsägandebiträde. I annat fall, om du inte har ett namn på någon jurist/advokat, utses ett målsägandebiträde av tingsrätten, om du har rätt till det.

Har du inte rätt till ett målsägandebiträde, har du rätt att ha eget juridiskt biträde, som tillvaratar din rätt till skadestånd och ekonomisk ersättning för den skada du drabbats av.

I vissa fall, hjälper åklagaren till att driva ditt skadeståndsärende. Ta reda på vad som gäller i ditt fall! För mera information kontakta Eva-Marie Lindhe på Juristbyrån på mobil 070-486 44 76.

www.juristbyran.se-3 150 x 19