Medarbetare


Eva-Marie Lindhe, född 1957

Praktisk erfarenhet

 • Jurist/VD på Juristbyrån i Växjö år 2004 – 2011
 • Ägare/VD och jur kand på Juristbyrån i Växjö AB år 2011 – ff
 • Bakgrund: handel, administration, finans, service, pedagogik

Utbildning

 • 2-årig social linje-gymnasium
 • 3-årig ekonomisk linje-gymnasium
 • 1-årig utlandsstudier i Brighton, England
 • Juris kandidatexamen (Stockholms universitet)

Enstaka fristående kurser (Stockholms universitet, Växjö universitet):

 • arbetsrätt och personaladministration (10 p)
 • bildens betydelse, digital bild (20 p)
 • ekonomisk brottslighet (5 p)
 • företagsekonomi (20p)
 • international and human rights law (10 p)
 • marknadsrätt (10 p)
 • nationalekonomi (20 p)
 • ledarskap (20 p)
 • psykologi (10 p)
 • filosofi (5 p)
 • praktisk svenska (15 p)

Kurser (Limhamnsgruppen, Blendow Group, Lexnova, VJS)

 • Brottmålsdag
 • Skadestånd utom avtalsförhållanden
 • Aktuella skadeståndsfrågor
 • Bevisbörda och beviskrav i tvistemål
 • Rättegångens retorik del 1-2
 • Civilprocessen – talans väckande, bevisrätt, huvudförhandling och dom, hovrättsprocessen
 • Konflikthantering
 • Personskador och dess juridiska följder
 • Prövningstillstånd och resning i hovrätten och HD
 • Lokal och hyresrätt
 • Konsten att vinna mål i hovrätten
 • Advokatexamen delkurs 1-3
 • Tvistemålsprocessen 2
 • Internationell ekonomisk familjerätt och privaträtt
 • Juridiska kurser inom arbetsrätt, bolagsrätt, familjerätt, fastighetsrätt och processrätt fortlöpande, minst 18 timmar varje år.

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Företagarna

Kontakt