Allmänna villkor

Paragraf

Juristbyrån tillhandahåller allmänna villkor till sina klienter. Allmänna villkor gäller för alla juridiska tjänster. Genom att anlita Juristbyrån samtycker ni till villkoren. Ni samtycker till att Juristbyrån samlar in och lagrar personuppgifter enligt GDPR. Rådgivningen är anpassad till era förhållanden, det enskilda uppdraget, de fakta som ni presenterar, samt de instruktioner ni ger. Juristbyrån strävar efter att säkerställa att ni är nöjd med byråns tjänster. Juristbyråns mål är att uppfylla era förväntningar. Ansvarsförsäkring finns.

Om Ni anlitar Juristbyråns tjänster samtycker ni till dessa allmänna villkor. Villkoren regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Andra villkor måste avtalas särskilt.

Betalningsvillkor för arvode
 1. Pris: 2 600 – 2 900 kronor/timme inklusive mervärdesskatt (för privatpersoner) (exklusive för företag)
 2. Faktureringsavgift 60 kronor
 3. Påminnelseavgift: 60 kronor
 4. Kravavgift: 180 kronor
 5. Dröjsmålsränta: 20 % årlig
 6. Resekostnader vid externa möten: 75 kronor/mil med bil
 7. Eventuella avgifter (t ex ansökningsavgifter), som myndigheterna tar ut, ingår ej i arvodet
 8. Faktura eller förskottsbetalning
 9. Betalningstid: 10 dagar
 10. Avtalat förskott betalas till bankgiro 5118-1980 eller klientmedelskonto
 11. Andra betalningsalternativ (avbetalning) kan ske efter överenskommelse. Vid avbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på 250 kr och en avgift på 60 kr för varje betalning.
 12. Kreditupplysning
 13. Faktura sänds via e-post. om inget annat avtalas.
Avbokning
 • Bokat möte, måste avbokas 24 timmar innan mötet. Om avbokning inte sker innan 24 timmar, debiteras fullt arvode för den bokade tiden.
Leveransvillkor
 • Tjänsten levereras genom skriftligt eller muntligt uppdragsavtal och fullmakt från beställaren av den juridiska tjänsten till Juristbyrån.
 • Den juridiska tjänsten kan t ex bestå av upprättande av skrivelser till motpart, domstolskontakter och domstolsförhandlingar, möten, telefon, fax och e-post.
 • Minsta första debitering är 1 timme
 • Rådgivning enligt avtal.
Övrigt
 • Juristbyrån tillämpar god juridisk sed, i samförstånd med klienten, för alla uppdrag. Juristbyrån är oberoende och har sträng klient sekretess och stark lojalitet med klienten. Alla ärenden behandlas konfidentiellt.
Reklamation
 • Reklamation ska ske inom 2 månader från avslutat uppdrag. Annars förlorar du din rätt att reklamera. Klagomål måste anmäls skriftligen till info@juristbyran.se.
 • Allmänna Reklamations Nämnden (ARN) kan också pröva klagomål.
 • Genom att anlita Juristbyråns juridiska tjänster, går du med på dessa allmänna villkor.
GDPR

www.juristbyran.se-3 150 x 19