9 mars, 2012

Allmänna villkor 2020-01

Paragraf

Dessa allmänna villkor gäller för alla juridiska tjänster som Juristbyrån i Växjö AB tillhandahåller till sina klienter. Genom att anlita Juristbyrån samtycker klienten till att insamling och lagring sker av personuppgifter. Rådgivningen är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats, samt de instruktioner klienten ger. Juristbyrån strävar efter att säkerställa att klienten är nöjd med byråns tjänster och att Juristbyrån uppfyller klientens förväntningar. Juristbyrån har ansvarsförsäkring med välkänt försäkringsbolag. Om Ni anlitar Juristbyråns tjänster samtycker ni till dessa allmänna villkor, vilka regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Andra villkor måste avtalas särskilt.

Betalningsvillkor för arvode

 1. Pris: 2 200 – 2 800 kronor/timme inklusive mervärdesskatt (för privatpersoner) (exklusive för företag)
 2. Påminnelseavgift: 60 kronor
 3. Kravavgift: 180 kronor
 4. Dröjsmålsränta: 20 %
 5. Resekostnader vid externa möten: 75 kronor/mil med bil
 6. Eventuella avgifter (t ex ansökningsavgifter), som myndigheterna tar ut, ingår ej i arvodet
 7. Faktura, kort-betalning eller swish-betalning
 8. Betalningstid: 10 dagar
 9. Avtalat förskott betalas till bankgiro 5118-1980 eller klientmedelskonto
 10. Andra betalningsalternativ (avbetalning) kan ske efter överenskommelse. Vid avbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på 250 kr och en avgift på 60 kr för varje betalning.
 11. Kreditupplysning
 12. Faktura sänds via e-post om inget annat avtalas.

Avbokning

 • Ett redan bokat möte, måste avbokas 24 timmar innan mötet. Annars debiteras fullt arvode för den bokade tiden.

Leveransvillkor

 • Tjänsten levereras genom skriftligt eller muntligt uppdragsavtal och fullmakt från beställaren av den juridiska tjänsten till Juristbyrån.
 • Den juridiska tjänsten kan t ex bestå av upprättande av skrivelser till motpart, domstolskontakter och domstolsförhandlingar, möten, telefon, fax och e-post.
 • Minsta första debitering är 1 timme
 • Ingen gratis rådgivning.

Övrigt

 • Juristbyrån tillämpar god juridisk sed, i samförstånd med klienten, för alla uppdrag. Juristbyrån är oberoende, har sträng klient sekretess, stark lojalitet och handhar alla ärenden konfidentiellt.

Reklamation

GDPR

www.juristbyran.se-3 259 x 33