Bolagsavtal

Ett Bolagsavtal är en överenskommelse som leder till ett rättsförhållande mellan antingen fysiska personer eller juridiska personer (företag och organisationer).

Enligt avtalslagen (1915:218) kommer ett avtal till stånd genom överensstämmande av anbud och accept.

Anbud och accept kan vara muntligt eller skriftligt.

När ett bolagsavtal är slutet är det ömsesidigt förpliktande.

Ibland kan parterna bli oense om vad som avtalats. Då kan en tvist uppstå. En tvist om ett bolagsavtal, kan lösas på olika sätt.

Kan tvisten inte lösas via t ex medling, kan det bli nödvändigt att domstol avgör tvisten.

Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa till med olika typer av avtalas tvister och jur kand Eva-Marie Lindhe kan bidra med din framgång samt åtar sig uppdrag att processa som ditt juridiska ombud i domstol. Ring 0470-77 47 17 för mer information!

www.juristbyran.se-3 150 x 19