2 mars, 2013

Uppsägning

En uppsägning skall vara sakligt grundad

Uppsägning av en arbetstagare regleras i anställningsavtalet och i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i vissa fall i kollektivavtal. Enligt LAS måste en uppsägning vara ”sakligt grundad” för att den ska bli giltig.

Om uppsägningen inte är sakligt grundad kan uppsägningen förklaras ogiltig och arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig.

Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till uppsägningstid, som är olika långa beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd. Minsta uppsägningstid är dock en månad.

Ring jurist i Växjö 0470-77 47 17, mobil 070-486 44 76 eller sänd e-post  för mer info och hjälp.

Varmt välkommen till ett möte om arbetsrätt!

www.juristbyran.se-3 150 x 19