Uppsägning av en anställning

En uppsägning skall ha sakliga skäl

Svar på frågor om uppsägning av en arbetstagare, regleras i anställningsavtalet och i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I kollektivavtal kan det också finnas regler för en arbetstagare och en arbetsgivare. Enligt anställningsskyddslagen måste en uppsägning vara ”sakligt grundad” för att den ska bli giltig. Sakligt grundad är en uppsägning om arbetsgivare, innan uppsägningen, har kontrollerat om arbetstagaren först kan omplaceras.

Om uppsägningen inte har sakliga skäl, kan uppsägningen förklaras ogiltig. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig.

Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till uppsägningstid, som är olika långa beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd. Minsta uppsägningstid är dock en månad.

Ring jurist i Växjö mobil 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se för mer info och hjälp om uppsägning.

Varmt välkommen till ett möte om arbetsrätt!

www.juristbyran.se-3 150 x 19