Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd ansöker du i regel innan du kommer till Sverige.

Sverige

Ansökan görs till Migrationsverket. Du kan t ex få uppehållstillstånd, om du vill flytta till någon i Sverige, om du har någon nära anhörig i Sverige, eller om du vill arbeta och/eller studera i Sverige. Jur kand Eva-Marie Lindhe kan hjälpa till med ansökan om uppehållstillstånd. Du kan också, om du har rätt till offentligt biträde begära vilket biträde du vill ha.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19