Tvistemål

När uppstår en tvist?

En tvist uppstår när två parter inte kan komma överens. Tvister kan vara stora och små. Tvister kan avgöras i domstol genom förenklat eller normalt förfarande. Tvister handlar ofta om pengar. Någon (borgenär) säger t ex att han/hon har en fordran mot en annan (gäldenär). När gäldenären inte håller med, så har en tvist uppstått.

Tvisten bör dokumenteras skriftligt. Annars kan det bli svårt att bevisa vilken rätt du anser att du har.

Tvister kan också uppstå inom familjen (familjerätt). Går tvisten inom familjen inte att lösa, kan en part vända sig till domstol, genom att lämna in en stämningsansökan.

Hur själva rättegången går till i domstolen, beskriver domstolen på sin hemsida www.domstol.se.

Juristbyrån hjälper dig i hela tvistemålsprocessen, både om du vill stämma någon i domstolen, eller om du själv är stämd att komma till domstolen.

Ring 0470-77 47 17 eller sänd e-post till jur kand Eva-Marie Lindhe  eva-marie.lindhe@juristbyran.se för hjälp och boka gärna ett möte innan tvisten uppstått.

Varmt välkommen!