Trafikskada

Trafikskada

Har du råkat ut för en trafikskada? Kontakta jurist i Växjö!

Ta (om du kan) alla uppgifter (namn på föraren, registreringsnummer, tid och plats för olyckan) från det andra fordonet och fyll i en skadeblankett på platsen. Ta kort! Gör en polisanmälan, om misstanke på brott finns, samt en anmälan till ditt försäkringsbolag, om du har fått sakskador på bilen (sakskada och/eller personskada dvs fysiska/psykiska skador). Lämna in bilen till en auktoriserad verkstad, om den skadats. Dokumentera omedelbart eller så snart du kan, ditt fysiska/psykiska tillstånd hos en läkare. Berätta om alla kroppsliga symptom, hur du känner dig och kontrollera att läkaren fått med allt som du har berättat. Spara alla kvitton för utlägg som du får i anledning av trafikskadan. 

En trafikskada kan i vissa fall leda till en personskada. En personskada kan vara övergående och ibland livsvarig (bestående). Personskadan regleras i första hand av trafikförsäkringen för det fordon i vilket den skadade färdats.

  • Föraren är ersättningsberättigad oavsett vållande.
  • Skaderegleringen sker först under den akuta sjuktiden och därefter under den permanenta invaliditetstiden.
  • Full ekonomisk ersättning utges, efter avdrag för samordningsförmåner, för skadebetingad ekonomisk förlust.
  • Den ideella delen av skadan ersätts med: sveda och värk, lyte och men, samt kostnader och olägenheter i övrigt.
  • Ersättning för framtiden, avseende inkomstförlust, utges vanligen i form av livränta och den ideella ersättningen i form av ett engångsbelopp.
  • Ersättning för invaliditetstid prövas när invaliditetsgraden (räknas i %) är fastställd.

Om ett motpartsfordon helt eller delvis är vållande till olyckshändelsen återkrävs utgiven ersättning från trafikförsäkringen för motpartsfordonet. Detta innebär att ersättningsansvaret och skadekostnaderna fördelas mellan inblandade fordons trafikförsäkringsgivare (försäkringsbolag).

Ring 0470-77 47 17, mobil 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se till jur kand Eva-Marie Lindhe för bokning av tid!

www.juristbyran.se-3 150 x 19