Testamente

Ett testamente är en handling som talar om på vilket sätt testator (den som upprättar testamentet) vill att egendom ska fördelas eller nyttjas, efter att testator har avlidit.

Upprättande och återtagande av testamente regleras i Ärvdabalken (1958:637).

Testamente är en formbunden handling och kräver vissa förutsättningar för att bli giltigt. Därför är det viktigt att testamentet upprättas på ett korrekt sätt.

Är testamentet inte upprättat på det sätt som lagen föreskriver eller har testator varit sjuk, under påverkan (tvång, svek  och liknande), så kan testamentet förklaras ogiltigt av domstol. Kontakta jurist i Växjö för hjälp med testamente!

Ett testamente kan klandras inom sex månader från delgivningen av testamentet, om någon anser att testamentet inte tillkommit så som 14 kap ärvdabalken föreskriver.

Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa till med att upprätta testamente samt klandra testamente som kan anses som ogiltigt. Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe i Växjö telefon 070-486 44 76, e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19