Skatterätt

Om du har fått ett beslut från Skatteverket, som du inte är nöjd med, kan du begära omprövning och därefter, om Skatteverket inte ändrar beslutet, överklaga beslutet till domstol.

Ring 070-486 44 76 eller sänd e-post till jur kand Eva-Marie Lindhe,  eva-marie.lindhe@juristbyran.se för vidare information.

Välkommen!