Skadestånd för målsägande

Vad kallas den som blivit utsatt för brott?

Målsägande kallas den som blivit utsatt för ett brott. Ett brott är en gärning som finns upptagen i Brottsbalken (1962:700).

Om du har, eller tror du har blivit utsatt för ett brott, ska du göra en polisanmälan. Polisen tar emot anmälan, samt utreder om brott har begåtts. Du kan även, hos polisen, begära att omedelbart få ett målsägandebiträde, när du är utsatt för ett allvarligt brott. Du ska få ett beslut om du har rätt till målsägandebiträde.

Åklagaren beslutar om förundersökning ska inledas. Om förundersökning  inleds och den tillsammans med bevis leder fram till att åtal skall väckas, åtalar åklagaren den misstänkte (gärningsmannen) till tingsrätten.

Tingsrätten dömer i brottmålet som första instans. När dom kommit i tingsrätten, kan parterna (målsäganden och den misstänkte/gärningsman)  överklaga till hovrätten. Allra sist kan överklagande ske till Högsta domstolen, HD. I HD krävs det prövningstillstånd, PT, för att få saken prövad.

Har du blivit utsatt för ett brott, kan du, som är målsägande, ha rätt till skadestånd av gärningsmannen. Skadestånd är en form av ekonomisk ersättning för det lidande och den förlust du har fått genom brottet.

Rätten till ersättning för olycksfall och/eller överfall kan också utgå via din hemförsäkring. Gör därför alltid en skriftlig anmälan till ditt försäkringsbolag, om du råkat ut för ett överfall.

Se även personskada.

Kontakta Eva-Marie Lindhe, eva-marie.lindhe@juristbyran.se för en genomgång av ditt ärende och hjälp med din rätt till ersättning. Du kan även ringa Växjö juristen på telefon 070-486 44 76.

www.juristbyran.se-3 150 x 19