Semesterlön och semesterersättning

images

Vad har jag som anställd rätt till, angående semester?

Under din semester har du rätt till semesterlön och ett semestertillägg som baseras på din månadslön. Semesterlönen ska betalas ut i samband med din semester.

Semesterlönen utgör enligt lag 12% av summan av utbetald lön, samt eventuellt semesterlönegrundande frånvaro (föräldraledighet, värnplikt etc.).

Så här räknas värdet av semesterlön per dag ut:

  • Genomsnittlig lön = All intjänad lön under intjänandeåret delat med Antal arbetade dagar under intjänandeåret.

Semesterersättning

Om du arbetar kortare tid och inte tar ut någon semester har du rätt till semesterersättning, som är 12 % av all lön som du tjänat in hos arbetsgivaren. Om din anställningen upphör, skall arbetsgivaren betala ut all innestående semesterersättning.

Semesterlöneunderlag

Semesterlöneunderlaget utgörs av:

  • Timlön
  • Rörlig lön (ob-, övertidsersättning, ackord, provision)
  • Semesterlön för sparad semester
  • Genomsnittlig dagsinkomst för eventuell semesterlönegrundande frånvaro

Intjänandeår

Utbetald ordinarie semesterlön under intjänandeåret inräknas inte.
Intjänandeåret omfattar tiden 1 april – 31 mars.

Semesterlagen

Lagen som reglerar semesterlön och semesterersättning heter Semesterlagen (1977:480). Den är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan innehålla andra regler. Ett kollektivavtal är ett avtal som ibland kan finnas mellan arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen. Kollektivavtal innehåller ofta en semesterlönegaranti, för de fall semesterlönen blir för låg. Finns det inte kollektivavtal, beräknas semesterersättningen enligt Semesterlagen.

Om du vill har rådgivning och boka tid ring Växjö jurist 070-486 44 76 eller sänd e-post till eva-marie.lindhe@juristbyran.se!

www.juristbyran.se-3 150 x 19