13 januari, 2013

Samboavtal

images

Vad är sambo?

– Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Enligt 9 § Sambolagen (2003:386) får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske, eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.

Juristbyrån i Växjö AB hjälper till att upprätta samboavtal. Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe e-post  eller ring 0470-77 47 17 för vidare information.

www.juristbyran.se-3 150 x 19