Samboavtal

images

Vad är sambo?

– Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Enligt 9 § Sambolagen (2003:386) får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske, eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen.

Juristbyrån i Växjö AB hjälper till att upprätta samboavtal. Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se eller ring 070-486 44 76 för vidare information.

www.juristbyran.se-3 150 x 19