6 januari, 2013

Asyl

Om du vill söka asyl i Sverige, kan du besöka  Migrationsverket – ansökningsenheten.

th

Där fyller du i en blankett och lämnar in dina ID-handlingar. Därefter blir du intervjuad av Migrationsverket. Du fotograferas också och fotot används till ditt LMA-kort (bevis om skydd i Sverige). Migrationsverket tar också dina fingeravtryck. Migrationsverket brukar därefter utse ett offentligt biträde till dig, som ska tillvarata dina juridiska rättigheter i ditt asyl ärende. Du kan själv begära att få en speciell person som ditt biträde. Ditt biträde tar sedan kontakt med dig. Därefter får du en kallelse till ett utredningssamtal samt så får du göra en asylutredning, där du anger dina asylskäl.

Migrationsverket fattar ett beslut om du får stanna i Sverige. Beslutet kan, om det gått dig emot, överklagas till Förvaltningsrätten/Migrationsdomstolen (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten i Stockholm) kan i vissa fall ge prövningstillstånd.

Jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB, kan hjälpa dig med ditt asyl ärende. Ring telefon 0470-77 47 17, eller sänd e-post

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19