Asyl – Uppehållstillstånd

Asyl

Om du vill söka asyl i Sverige, ska du besöka  Migrationsverket – ansökningsenheten.

Besök Migrationsverket, när du kommer till Sverige och vill söka asyl. På migrationsverket fyller du i en blankett. Du lämnar in dina pass/ID-handlingar. Därefter blir du intervjuad av Migrationsverket. Du fotograferas. Fotot används till ditt LMA-kort (bevis om att du söker skydd i Sverige). Du får lämna fingeravtryck. Migrationsverket utser ofta ett offentligt biträde till dig. Offentligt biträde ska tillvarata dina juridiska rättigheter i ditt asyl ärende. Du kan själv till Migrationsverket begära att få en speciell person, som ditt offentliga biträde. Ditt biträde tar sedan kontakt med dig. Du får ett möte med ditt ombud/offentliga biträde innan asylutredningen. Migrationsverket kallar dig till en asylutredning. På asylutredningen ska uppge dina samtliga asylskäl. Ditt offentliga biträde och tolk närvarar tillsammans med dig på asylutredningen. Efter asylutredningen går du igenom protokollet från asylutredningen. Därefter ska ditt offentliga biträde upprätta ett yttrande. Yttrandet ska tillsammans med dina bevis och landinformation, sändas in till Migrationsverket.

Migrationsverket fattar därefter ett beslut om uppehållstillstånd. Beslutet kan, om det gått dig emot, överklagas. Migrationsverkets beslut överklagas till Förvaltningsrätten/Migrationsdomstolen (Stockholm, Göteborg Malmö eller Luleå). Förvaltningsrättens beslut överklagas till  Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten i Stockholm). MIÖD kan i vissa fall ge prövningstillstånd. Om MIÖD ger prövningstillstånd kan ditt beslut ändras.

Jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB, kan hjälpa dig med ditt asyl ärende. Åtar sig att bli förordnad som offentligt biträde. Ring telefon 070-486 44 76, om du vill ha hjälp, eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19