Migration

Arbetstillstånd

images

Ansökan om arbetstillstånd kan göras på Migrationsverket. Arbetsgivaren använder olika blanketter  beroende på om du är bosatt inom EU eller om du är bosatt i ett land utanför EU. Du kan ansöka via webben (internet), eller sända blanketter via vanlig post till Migrationsverket.

Om du vill starta företag i Sverige kan du ansöka om arbetstillstånd i Sverige.

Juristbyrån kan hjälpa till med ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd.

Om du har fått ett negativt besked om arbets- och uppehållstillstånd, kan Juristbyrån i Växjö AB hjälpa till med att överklaga Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten/Migrationsdomstolen (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen) är högsta instans.

I vissa fall kan Migrationsverket utse ett offentligt biträde. Har du fått beviljat ett offentligt biträde, betalar Migrationsverket det offentliga biträdet. Om du vill ha ett offentligt biträde, kan du uppge det namn på det biträde du önskar, till Migrationsverket.

Jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd. Boka tid genom att ringa 070-486 44 76, eller sänd e-post till: eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19