Lagfart

images

Hur får jag lagfart på min fastighet?

– Lagfart fås efter ansökan hos inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet.

Lagfart regleras i 4 kap jordabalken (1970:994).

Om du köper eller har fått en fastighet genom arv, gåva, testamente eller genom bodelning, behöver du ansöka om lagfart. Vid ansökan om lagfart, så ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare. Ansökan görs till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Juristbyrån i Växjö AB, jur kand Eva-Marie Lindhe hjälper dig med din fastighetsaffär och ansökan om lagfart.

Boka tid i Växjö ring 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19