Köpekontrakt – ett avtal vid köp av fastighet, tomträtt, bostadsrätt


Vad gör jag när jag bestämt mig för att köpa en fastighet?
– Upprättar ett köpekontrakt.

Köpekontrakt används vid köp av fastighet, tomträtt och bostadsrätt. Det är först när köpekontraktet är underskrivet av samtliga parter, som köpet blir giltigt.

Alla eventuella villkor för köpet, måste tas med i köpekontraktet för att bli giltiga.

En handpenning om 10 % brukar utgå vid köpekontrakt. Handpenningen betalas vanligtvis i samband med köpekontraktet skrivs.

När köpekontraktet är undertecknat av bägge parter och handpenningen är betald, innebär det att köpare och säljare har kommit överens om köpet.

Vid fastighetsköp ska fastigheten registreras hos Lantmäteriet: https://www.lantmateriet.se

Kontakta juristen i Växjö via e-post: eva-marie.lindhe@juristbyran.se, mobil: 070-486 44 76 för vidare hjälp med att upprätta ett köpekontrakt.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19