9 maj, 2013

Köpebrev

När ska ett köpebrev upprättas?

– Ett köpebrev skrivs som en bekräftelse på att fastighets köpet är genomfört enligt villkoren i köpekontraktet, samt att hela köpeskillingen är betald.

Betalningen

Den resterande betalningen sker oftast på tillträdesdagen. Då kan även en likvidavräkning upprättas.

Juristbyrån i Växjö AB hjälper till att upprättat köpebrev. Boka tid genom att ringa 0470-77 47 17, mobil 070-486 44 76, eller sänd e-post till !

www.juristbyran.se-3 150 x 19