Kompanjonavtal

Ett kompanjon avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Kompanjon avtalet leder till ett rättsförhållande mellan antingen fysiska personer eller juridiska personer (företag och organisationer).

Kompanjon avtal kan vara muntliga eller skriftliga.

Enligt avtalslagen (1915:218) kommer ett avtal till stånd genom överensstämmande av anbud och accept.

När anbud och accept stämmer överens så vilar det på bägge parters viljeförklaringar, d v s att parterna är överens.

När parterna inte kommer överens om vad som avtalats, kan en tvist uppstå. En tvist om ett avtal, kan lösas på olika sätt.

Kan tvisten inte lösas, kan det bli nödvändigt att domstol avgör tvisten.

Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa till med olika typer av avtalstvister och jur kand Eva-Marie Lindhe eva-marie.lindhe@juristbyran.se kan hjälpa dig och bli  ditt ombud i en eventuell domstolsprocess. Ring 0470-77 47 17 för mer information.

www.juristbyran.se-3 150 x 19