Klander av bodelning

När kan en bodelning klandras?

– Om parterna haft en bodelningsförrättare, som fattat beslut om bodelning, kan beslutet klandras till tingsrätten inom 4 veckor från beslut.

Om makarna inte kan enas om bodelning eller om den ena parten inte vill medverka till att upprätta en förteckning över makarnas tillgångar och skulder, kan en bodelningsförrättare (advokat) utses av tingsrätten enligt 17 kap Äktenskapsbalken (1987:230), efter ansökan. Du kan själv föreslå en advokat som du finner lämplig.

Bodelningsförrättaren kallar parterna till en bodelningsförrättning.

Parterna är som huvudregel solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens arvode.

En make som är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut om bodelning, kan efter bodelningsförrättarens beslut klandra bodelningen till tingsrätten, inom fyra veckor efter delgivning. Klander talan sänds in till den tingsrätt som förordnat bodelningsförrättaren.

Juristbyrån i Växjö AB kan hjälpa till, vid såväl själva bodelningen, vid ärendet hos bodelningsförrättaren och vid klander av bodelningen till tingsrätten.

Jur kand Eva-Marie Lindhe hjälper dig med bodelningen. Boka tid om du vill ha rådgivning, vill klandra din bodelning eller inte är nöjd med din bodelning. Ring jurist i Växjö 070-486 44 76 eller sänd e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se för mer information och tidsbokning.

www.juristbyran.se-3 150 x 19