Klander av arvsskifte

Vem kan klandra ett arvskifte?

– Dödsbodelägare kan klandra ett arvskifte.

Klandertalan skall ske, inom fyra veckor från det att bouppteckningen delgavs dödsbodelägaren.

Dödsbodelägare kan klandra arvsskiftet. Talan skall väckas mot den dödes dödsbodelägare personligen. Inte mot dödsboet.

Länk till Ärvdabalken (1958:637).

Boka tid med Juristbyrån i Växjö AB för vidare information och hjälp, telefon 070-486 44 76, e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se!

www.juristbyran.se-3 150 x 19