29 mars, 2013

Hyra

Var finns regler om hyra av en bostad?
Hyresreglerna finns i 12 kap Jordabalken (1970:994)

I jordabalken regleras hyresavtalet, hyrestid, uppsägning, upprustningsföreläggande, hyresgästinflytande, hyresvärdens informationsskyldighet, hyran, hyresgästens användning av lägenheten, pant eller borgen, om utmätning och konkurs, överlåtelse av hyresrätten, upplåtelse av lägenheten i andra hand, hyresrättens förverkande, förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter, prövning av hyran, återbetalning av hyra, bestämmelser om lokaler, särskilda bestämmelser samt förfarandet vid hyrestvister.

För vidare information, råd och hjälp med tvister som uppkommit mellan hyresgäst-fastighetsägare och mellan lokalhyresgäst-fastighetsägare  kontakta jurist i Växjö, jur kand Eva-Marie Lindhe, , eller  ring 0470-77 47 17 för mer information.

www.juristbyran.se-3 150 x 19

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish