Hyra

Erfaren jurist står redo att bistå dig!

I jordabalken regleras hyresavtalet, hyrestid, uppsägning, upprustningsföreläggande, hyresgästinflytande, hyresvärdens informationsskyldighet, hyran, hyresgästens användning av lägenheten, pant eller borgen, om utmätning och konkurs, överlåtelse av hyresrätten, upplåtelse av lägenheten i andra hand, hyresrättens förverkande, förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter, prövning av hyran, återbetalning av hyra, bestämmelser om lokaler, särskilda bestämmelser samt förfarandet vid hyrestvister.

För vidare information, råd och hjälp med tvister som uppkommit mellan hyresgäst-fastighetsägare och mellan lokalhyresgäst-fastighetsägare, kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe mobil: 070-486 44 76.

www.juristbyran.se-3 150 x 19