Gåva

Kan jag ge t ex min make en gåva?

– En fullbordad gåva mellan makar är gällande mellan dem. Gåvan kan registrerats hos Skatteverket.

Gåva mellan makar regleras i 8 kap Äktenskapsbalken (1987:230)

Gåva av fastighet regleras i 4 kap Jordabalken (1970:994)

Vid gåva av fastighet gäller andra regler, vilka regleras i jordabalken .

Jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö AB, kan hjälpa till med att upprätta ditt gåvobrev, samt se till att gåvobrevet registreras och blir giltigt.

Om du vill boka tid till jurist i Växjö, ring 070-486 44 76 eller sänd epost till eva-marie.lindhe@juristbyran.se!

www.juristbyran.se-3 150 x 19