Försäkringsersättning

Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren; t ex hemförsäkring, bilförsäkring, båtförsäkring, företagsförsäkring och olycksfallsförsäkring

En försäkring kan ersätta skador vid t ex brott eller olycksfall. Den egna hemförsäkringen kan ge ersättning vid till exempel stöld, misshandel, sexualbrott, vattenskador på fastigheten. Många har dessutom en olycksfallsförsäkring som kan ge ytterligare ersättning. Man kan också vara försäkrad via sitt medlemskap i en fackförening och man bör därför även kontakta facket för besked om försäkring. De flesta anställda omfattas av en arbetsmarknadsförsäkring, som lämnar ersättning för personskador som har uppkommit i arbetet eller genom färd till och från arbetet.

Försäkringsvillkoren

Rätten till försäkringsersättning bestäms i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag. Villkoren för de allra flesta försäkringarna innebär att man själv måste stå för ett visst belopp i självrisk. Andra försäkringsvillkor kan begränsa rätten till ersättning i vissa situationer. Det kan till exempel gälla våld i nära relation, eller om man drabbas av brott när man har berusat sig med alkohol eller droger.

Preskription

Rätten till försäkringsersättning preskriberas vid olika tidpunkter. Preskriptiontiden ska framgå av beslut från försäkringsbolaget.

Svensk försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. De arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. De arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället. Intyg att ladda ner.

Kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe, Juristbyrån i Växjö, när du vill ha hjälp med din försäkring. Ring 0470-77 47 17 för kontakt med jurist i Växjö eller sänd e-post till eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19