Företagsjuridik

Företagsjuridik och affärsjuridik är begrepp som täcker stora områden

Ett företag är omgärdat av en hel del juridik. Juridiken inom ett företag, kan handla om att upprätta olika former av avtal, genomföra generationsskiften eller t ex göra ändringar i bolagsordningen, skydda företagets varumärke, patent eller mönster.

Inom affärsjuridiken kan det uppstå tvister. Tvisterna kan uppstå vid leverans av en vara eller produkt.

Tvister mellan aktieägare kan bli svåra om de inte angrips direkt.

Det är bra att ha en etablerad juridisk kontakt för ditt företag, så att tvister kan undvikas i möjligaste mån.

Juristbyrån i Växjö AB erbjuder företagare ett årligt abonnemang, med juridisk rådgivning. Vid tecknat abonnemang behöver du inte boka tid. Du kan ringa och få svar direkt på dina akuta frågor. För vidare info kontakta Eva-Marie Lindhe på telefon 0470-77 47 17, e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19