9 maj, 2013

Fastighetsreglering

Fastighetsreglering behöver göras när fastighetens gränser ska ändras.

En fastighetsreglering kan innebära att:

  • en hel fastighet eller delar av en fastighet, mark, överförs till en annan
  • ett servitut skapas, ändras eller upphävs
  • ett fastighetstillbehör (exempelvis en byggnad eller en brygga) överförs rättsligt från en fastighet till en annan
  • en marksamfällighet nybildas, ändras eller tas bort
  • andelar i en marksamfällighet överförs från en fastighet till en annan.

En fastighetsreglering görs i en så kallad lantmäteriförrättning. Du måste göra en ansökan till aktuellt lantmäterikontor när du vill ha en lantmäteriförrättning utförd.

Kontakta Juristbyrån för hjälp och mer information på telefon 0470-77 47 17, eller e-post .

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19