Fastighetsreglering

Behöver du hjälp med fastighetsrätt? Juristbyråns juridiska tjänster täcker fastigheter med fler områden.

Fastighetsreglering behöver göras när fastighetens gränser ska ändras.

En fastighetsreglering kan innebära följande:

  • En hel fastighet eller delar av en fastighet, mark, överförs till en annan
  • Ett servitut skapas, ändras eller upphävs
  • Ett fastighetstillbehör (exempelvis en byggnad eller en brygga) överförs rättsligt från en fastighet till en annan
  • En marksamfällighet nybildas, ändras eller tas bort
  • Andelar i en marksamfällighet överförs från en fastighet till en annan.

En fastighetsreglering görs i en så kallad lantmäteriförrättning. Du måste göra en ansökan till lantmäteriet när du vill ha en lantmäteriförrättning utförd.

Kontakta Juristbyrån för hjälp och mer information på telefon 070-486 44 76, eller e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

Välkommen!

www.juristbyran.se-3 150 x 19