Bouppteckning

När upprättas en bouppteckning?

”En bouppteckning görs när någon har avlidit och i första hand av dödsbodelägarna (make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare).”

Dödsbodelägare skall gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Dödsbodelägarna företräder dödsboet mot tredje man, samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet.

Bouppteckningen är en förteckning av den dödes tillgångar och skulder. När bouppteckningen är färdig skall den, inom 3 månader efter dödsfallet, registreras hos Skatteverket.

Arvskifte förrättas efter bouppteckningen, av arvingar och universella testamentstagare. Ett arvsskifte är en avslutning av ett dödsboet.

Vill du/ni ha hjälp med frågor om bouppteckning, kontakta jur kand Eva-Marie Lindhe, e-post eva-marie.lindhe@juristbyran.se, telefon 070-486 44 76 i Växjö.

www.juristbyran.se-3 150 x 19