Bostadsrätt

Bostadsrätt är den rätt i BRF som en medlem har på grund av upplåtelsen

En bostadsrättsförening skall ha stadgar, som talar om styrelsens säte, ändamålet med föreningens verksamhet, upplåtelseavgift, årsavgift, ersättningsregler, medel för underhåll av föreningens hus, styrelseledamöter, revisorer, suppleanter, föreningsstämma, ordinarie stämma, räkenskapsår, fördelning av föreningens vinst. Stadgar brukar också innehålla vad som gäller mellan föreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen beträffande vem som ansvarar för vad i bostadsrättslägenheten och de gemensamma utrymmena.

För att bli ägare till en bostadsrätt måste du ansöka om att bli medlem i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar och i 7 kap Bostadsrättslagen (1991:614).

Kontakta jurist i Växjö för mer information! Mobil: 070-486 44 76, e-post: eva-marie.lindhe@juristbyran.se

www.juristbyran.se-3 150 x 19