Bodelning

När ska en bodelning göras?


En bodelning kan göras inom äktenskapet, skall göras vid äktenskapsskillnad och kan göras när sambo upphör eller om sambo begär det.

Bodelningsregler finns i Äktenskapsbalken (1987:230). Sambolagen (2003:376) hänvisar i vissa delar till äktenskapsbalken.

En bodelning ska vara skriftlig och undertecknad av bägge parter. Bodelningshandlingen (bodelningsavtalet) skall registreras hos Skatteverket för att bli giltig. Ett bodelningsavtal mellan sambo, kan inte registreras.

En bodelning delar upp parternas tillgångar och skulder enligt vissa principer. Om inte parterna kommer överens om annat, så ingår giftorättsgods i bodelningen. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom ingår som huvudregel inte i bodelningen.

Vill du/ni har hjälp med din bodelning, kontakta jurist i Växjö, jur kand Eva-Marie Lindhe, telefon: 070-486 44 76 e-post:
eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19