Bodelning

När ska en bodelning göras?

En bodelning kan göras inom äktenskapet. En bodelning skall göras vid äktenskapsskillnad. En bodelning kan göras när sambo upphör eller om sambo begär det.

Bodelningsregler finns i Äktenskapsbalken (1987:230). Sambolagen (2003:376) hänvisar i vissa delar till äktenskapsbalken.

En bodelning är ett avtal om uppdelning av ekonomin och ska vara skriftlig. Bodelningsavtalet ska vara undertecknad av bägge parter.

En bodelning delar upp parternas tillgångar och skulder enligt vissa principer. Om inte parterna kommit överens om annat, så ingår giftorättsgods i bodelningen. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enskild egendom ingår som huvudregel inte i bodelningen.

Vill du/ni har hjälp med att göra en bodelning? Kontakta jurist i Växjö, jur kand Eva-Marie Lindhe, telefon: 070-486 44 76, e-post:
eva-marie.lindhe@juristbyran.se.

www.juristbyran.se-3 150 x 19