29 mars, 2013

Barns boende

Vad är barns boende?     

imagesStår barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med.

Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

Frågor om barns boende tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist och kan även tas upp i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om barns boende ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar.

Rätten får besluta om barns boende (interimistiskt) för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

Ring tidsbokningen för jurist i Växjö, telefon 0470-77 47 17, eller sänd e-post till  för vidare information!

banner_120x240_sv_2017


www.juristbyran.se-3 150 x 19

sv_SESwedish
en_GBEnglish sv_SESwedish