Äktenskapsskillnad

Vill du skiljas, eller funderar du på det?

images

Om du vill skiljas och upplösa ditt äktenskap, ska du ansöka om äktenskapsskillnad (skilsmässa) vid den tingsrätt som en av makarna har sitt hemvist. Har makarna ingen hemvist här i landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt.

Så här gör du:

  1. Beställ personbevis hos Skatteverket.
  2. Fyll i blanketten ”Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad” eller ”Gemensam ansökan om upplösning av registrerat partnerskap”. Du och din make/maka kan fylla i blanketten tillsammans. Om ni inte är överens om att skiljas, kan du fylla i den ensam.
  3. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.
  4. Betala in ansökningsavgiften till tingsrätten.
  5. Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevis (bör inte vara äldre än tre månader).

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er. 

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, beslutar tingsrätten om betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år.

Om ni fortfarande vill skiljas, när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten. Det kallas fullföljd av äktenskapsskillnad. Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått och inom ett år. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet. Ni är då fortfarande gifta.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

Kontakta jurist i Växjö för mer information om just Din aktuella situation!

www.juristbyran.se-3 150 x 19